OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Opava Praha Brno
Konzultace zdarma
7+ let v oboru

Právní poradenství při akvizici

Služba zahrnuje úvodní konzultaci s klientem, jejímž cílem by mělo být objasnění a doporučení formy akvizice – nabytí právnické osoby (share deal), nabytí majetku (asset deal) nebo přeměna. Na základě informací od klienta připravíme základní verzi rámcové (řídící) smlouvy na realizaci akvizice.

Možnost právního poradenství týkajícího se transakce v rozsahu 4 hod.

 • Transakční dokumentace
  Služba zahrnuje úvodní konzultaci s klientem, jejímž cílem by mělo být objasnění a doporučení formy akvizice – nabytí právnické osoby (share deal), nabytí majetku (asset deal) nebo přeměna. Možnost právního poradenství týkajícího se transakce v rozsahu 4 hod. Služba je v této formě vhodná pouze pro velmi malé a jednoduché transakce. V případě větších transakcí doporučujeme komplexní služby včetně due diligence.

  30,250 Kč

  25,000 Kč bez DPH

 • Kompletní transakční dokumentace
  Služba zahrnuje přípravu rámcové (řídící smlouvy) a veškerých souvisejících dokumentů pro zajištění akvizice, včetně přípravy realizačních smluv, prohlášení a záruk, výpočtových vzorců, closingových dokumentů a další stranami dohodnuté dokumentace. Součástí služby je dále zejména poradenství směřující k zajištění návraznosti na zprávu z due diligence. Příprava dokumentace je limitována rozsahem 20 hod. práce.

  + 24,200 Kč

  20,000 Kč bez DPH

 • Přeměna společnosti
  V případě, že bude akvizice realizována prostřednictvím přeměny, zajistíme pro Vás kompletní dokumentaci a právní zastoupení při její realizaci na základě plných mocí.

  + 30,250 Kč

  25,000 Kč bez DPH

 • Právní due diligence
  Zajištění právní prověrky due diligence za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Jedná se tedy o cenu za hodinu práce. Due diligence obvykle zahrnuje kontrolu: (i) zakladatelských a dalších korporátních dokumentů cílové společnosti, (ii) vlastnických titulů k nemovitostem a nabývacích titulů za posledních 10 let, (iii) významných obchodních smluv (nájemní smlouvy, klíčové dodavatelské a odběratelské smlouvy), (iv) zaměstnaneckých smluv a související dokumentace, (v) GDPR dokumentace, a (vi) dokumentace specifické pro činnost společnosti.Výstupem je podrobná zpráva obsahující popis cílové společnosti ze všech klíčových právních oblastí, identifikaci rizik a návrhy jejich řešení v rámci transakce i po jejím dokončení. Součástí zprávy je vždy stručné shrnutí pro klienta (executive summary). V případě zájmu klienta poskytneme po zjištění rozsahu relevantních dokumentů předběžný cenový odhad.

  + 2,178 Kč

  1,800 Kč bez DPH

 • Právní poradenství při sjednání smlouvy a closingu
  Zajištění právního poradenství při vyjednávání smlouvy a při closingu ze strany zkušeného advokáta za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Jedná se tedy o cenu za hodinu práce.

  + 2,299 Kč

  1,900 Kč bez DPH

 • Transakční dokumentace v angličtině
  Zpracování kompletní transakční dokumentace v anglickém jazyce. (České znění dokumentace bude realizováno pouze u dokumentů, u kterých je vyžadováno právními předpisy.)

  + 18,150 Kč

  15,000 Kč bez DPH

 • Dvojjazyčná dokumentace CZ+ENG
  Zpracování kompletní transakční dokumentace v dvojjazyčné verzi v českém a anglickém jazyce.

  + 30,250 Kč

  25,000 Kč bez DPH

Pokud jste si nevybrali z nabízených variant nebo si nejste jistí, můžete specifikovat svoji situaci v následujícím kroku. Pokud jste si vybrali, můžete na variantu ve zprávě odkázat. Poptávka není závazná.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatně službu, která zhruba odpovídá Vaší situaci. Výběr služby není nutností.

2

Popište nám Vaši situaci, vyplňte kontaktní formulář online během chvilky. Nejedná se o   závaznou objednávku.

3

Vyčkejte na odpověď od Vámi oslovené kanceláře či advokáta. Ozve se Vám na e-mail.

Podobné služby od stejné advokátní kanceláře

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným (SRO)

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a souvisejících dokumentů dle instrukcí klienta. Rešerše "obsazenosti" zvoleného názvu.

Služba zahrnuje přípravu:

 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti;
 • souhlas s umístěním sídla společnosti
 • souhlasy a čestná prohlášení společníků a členů orgánů pro zápis do OR
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • VZOR žádostIi o založení dokumentů do sbírky listin OR
 • návrh na zápis do evidence skutečných majitelů.

Je možné zahrnout také další části procesu vzniku s.r.o., včetně zajištění sepsání notářského zápisu, zápisu do obchodního rejstříku, otevření bankovního účtu pro složení základního kapitálu a vyřízení živnostenského oprávnění (živnost volná). Služba nezahrnuje související náklady, zejména soudní a notářské poplatky

Cena za službu
od 8470 Kč 7000 Kč bez DPH
Více info
Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Vypracování nezbytné dokumentace pro přeměnu (fúzi, rozdělení, změnu právní formy) a další asistence, případně kompletní zajištění přeměny na základě plných mocí, včetně zastoupení u notáře a plnění notifikačních povinností.

Cena nezahrnuje související poplatky, zejména notářské poplatky, a případně také odměnu znalce. Jedná se o právní službu. Účetní dokumentaci, seznamy přecházejících majetkových položek a další obdobné podklady zajišťuje v součinnosti s advokátní kanceláří klient.

Cena za službu
od 30250 Kč 25000 Kč bez DPH
Více info