OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Opava Praha Brno Konzultace zdarma 7+ let v oboru

Přehled

Konzultace online
prvních 15 minut konzultace zdarma
Odpovíme do dvou pracovních dnů

Popis advokátní kanceláře

Naší snahou je přenést zkušenosti získané v předních českých i mezinárodních kancelářích i vysoký standard právních služeb a přizpůsobit je co nejširšímu spektru klientů.
 
Náš tým právníků je sestaven tak, aby byl schopen nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech práva. Služby, které poskytujeme nejčastěji, naleznete na našich webových stránkách.
 
Sídlem kanceláře je Opava, kde také nejčastěji poskytujeme právní služby. V roce 2020 se naše kancelář rozrostla o pobočky v Praze a v Brně. Jsme ovšem připraveni poskytnout služby po celé ČR a za pomoci moderních komunikačních technologií v podstatě kdekoli.
 
Spolupracujeme se specialisty v souvisejících oborech, zejména s notáři, exekutorskými úřady, překladateli a soudními znalci, a jsme tak schopni Vám ve většině případů nabídnout skutečně komplexní řešení. Díky propojení s významnými rejstříky nabízíme užitečné doplňující služby a pomoc (např. automatická kontrola solventnosti a lustrace protistran).

Hovoříme

Česky Anglicky

Kontaktní informace

Web:
Zobrazit adresu webu
Tel:
Zobrazit telefonní číslo
Email:
Zobrazit email

Hodinová sazba

3,025 Kč

standardní sazba
2,500 Kč bez DPH

2,662 Kč

při dlouhodobé spolupráci
2,200 Kč bez DPH

2,299 Kč

v rámci měsíčního paušálu od
1,900 Kč bez DPH

Publikace

Jak na bezproblémovou koupi nemovitosti 2021-04-01 Odkaz na článek
Pozor na vymezení předmětu podnikání! 2021-07-08 Odkaz na článek
Náhradní výživné placené státem – praktický průvodce 2021-07-20 Odkaz na článek

Graf zaměření

Právní služby

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným (SRO)

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a souvisejících dokumentů dle instrukcí klienta. Rešerše "obsazenosti" zvoleného názvu.

Služba zahrnuje přípravu:

 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti;
 • souhlas s umístěním sídla společnosti
 • souhlasy a čestná prohlášení společníků a členů orgánů pro zápis do OR
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • VZOR žádostIi o založení dokumentů do sbírky listin OR
 • návrh na zápis do evidence skutečných majitelů.

Je možné zahrnout také další části procesu vzniku s.r.o., včetně zajištění sepsání notářského zápisu, zápisu do obchodního rejstříku, otevření bankovního účtu pro složení základního kapitálu a vyřízení živnostenského oprávnění (živnost volná). Služba nezahrnuje související náklady, zejména soudní a notářské poplatky

Cena za službu
od 8470 Kč 7000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Statut svěřenského fondu

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava statutu svěřenského fondu dle instrukcí klienta a poskytnutí základních informací o svěřenských fondech, včetně právních a daňových aspektů, které mohou mít vliv na nastavení fondu.

Cena za službu
od 12100 Kč 10000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo s generálním dodavatelem

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava smlouvy o zhotovení větší nebo jinak náročnější stavby pro tzv. generálního dodavatele, který zaštiťuje celý proces výstavby. 

Smlouva zahrnuje veškerá významná ujednání smluv pro stavební práce a dále úpravu specifickou pro generální dodavatele – pravidla subdodávek, koordinace zhotovitelů, prováděcí dokumentace, harmonogram projektu, kontrolní dny, veřejnoprávní povinnosti (BOZP, požární ochrana).

Cena za službu
od 16940 Kč 14000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti (SOSB)

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava smlouvy o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti ve formě vzoru s návodnými komentáři k finalizaci nebo na míru. Vhodné i pro developerské projekty.

V případě smluv na bytové jednotky s ohledem na složitost pravidel a možnost chyb v popisu jednotky velmi doporučujeme smlouvu na míru.

Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Pracovněprávní dokumentace

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava kompletní VZOROVÉ pracovněprávní dokumentace s návodnými komentáři a vysvětlivkami k doplnění.

Dokumentace zahrnuje následující vzory:

Cena za službu
od 18150 Kč 15000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Svěřenský fond KOMPLET

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava statutu svěřenského fondu, vzorové smlouvy o správě svěřenského fondu, založení svěřenského fondu a zápisů do příslušných evidencí. Možnost dohody na kompletním servisu a zajištění dalších souvisejících činností.

Služba dále zahrnuje:

 • Poskytnutí základních informací o svěřenských fondech a jejich správě, včetně právních a daňových aspektů, za účelem nastavení fondu a jeho správy;
 • Zajištění zápisů do seznamu svěřenských fondů a do evidence skutečných majitelů;
 • Konzultace v rozsahu 1 hod.

 

V případě kompletního servisu služba zahrnuje také následující činnosti:

 • Příprava smluv o vkladu majetku do svěřenského fondu;
 • Dokumentace související se vklady majetku do svěřenského fondu;
 • Formální zajištění vkladů (např. zápisy do katastru nemovitostí a veřejných rejstříků)
 • Konzultace v rozsahu dodatečných 2 hod. (celkem 3 hod.)

 

Cena nezahrnuje související poplatky, zejména notářské poplatky a soudní poplatky (zápis do obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů), příp. správní poplatky (zápis do katastru nemovitostí).

Cena za službu
od 30250 Kč 25000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o zemědělském pachtu

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava smlouvy o zemědělském pachtu.

Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo na stavbu

Opava Praha Brno 7+ let v oboru

Příprava jednoduché nebo komplexní smlouvy o dílo pro stavební práce. Vhodné pro menší dodávky a subdodávky, nebo i pro větší stavební díla. Možnost přípravy v podobě vzoru nebo na míru.

Cena za službu
od 6050 Kč 5000 Kč bez DPH
Více info