OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Opava Praha Brno Konzultace zdarma 6+ let v oboru

Přehled

Konzultace online
prvních 15 minut konzultace zdarma
Odpovíme do dvou pracovních dnů

Popis advokátní kanceláře

Naší snahou je přenést zkušenosti získané v předních českých i mezinárodních kancelářích i vysoký standard právních služeb a přizpůsobit je co nejširšímu spektru klientů.
 
Náš tým právníků je sestaven tak, aby byl schopen nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni ve všech oblastech práva. Služby, které poskytujeme nejčastěji, naleznete na našich webových stránkách.
 
Sídlem kanceláře je Opava, kde také nejčastěji poskytujeme právní služby. V roce 2020 se naše kancelář rozrostla o pobočky v Praze a v Brně. Jsme ovšem připraveni poskytnout služby po celé ČR a za pomoci moderních komunikačních technologií v podstatě kdekoli.
 
Spolupracujeme se specialisty v souvisejících oborech, zejména s notáři, exekutorskými úřady, překladateli a soudními znalci, a jsme tak schopni Vám ve většině případů nabídnout skutečně komplexní řešení. Díky propojení s významnými rejstříky nabízíme užitečné doplňující služby a pomoc (např. automatická kontrola solventnosti a lustrace protistran).

Hovoříme

Česky Anglicky

Kontaktní informace

Web:
Zobrazit adresu webu
Tel:
Zobrazit telefonní číslo
Email:
Zobrazit email

Hodinová sazba

2,420 Kč

standardní sazba
2,000 Kč bez DPH

2,178 Kč

při dlouhodobé spolupráci
1,800 Kč bez DPH

1,936 Kč

v rámci měsíčního paušálu od
1,600 Kč bez DPH

Publikace

Jak na bezproblémovou koupi nemovitosti 2021-04-01 Odkaz na článek
Pozor na vymezení předmětu podnikání! 2021-07-08 Odkaz na článek
Náhradní výživné placené státem – praktický průvodce 2021-07-20 Odkaz na článek

Graf zaměření

Právní služby

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zastupování ve sporech o vady nemovitosti

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Nabízíme právní zastoupení při uplatnění vad nemovitosti nebo naopak při obraně proti jejich uplatnění. Zajistíme pro Vás jednání před podáním žaloby na základě zkušeností s velkým množstvím případů tohoto typu. 

Cena za službu
od 14520 Kč 12000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem soudem a v případě shody manželů také dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

Zahrnuje nastudování předaných podkladů a informací a úvodní konzultaci v rozsahu maximálně 1 hod.

Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava zásad zpracování osobních údajů na základě informací poskytnutých klientem. Slouží jako informace pro zákazníky nebo zaměstnance.

Zásady obsahují povinné informace o zpracování, účelech zpracování, právech, délce uchování osobních údajů a dalších náležitostech dle čl. 13 a 14 GDPR.

Cena za službu
od 7865 Kč 6500 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Kupní smlouva na movitou věc

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché smlouvy o koupi movité věci. Služba zahrnuje konzultaci, přeádní a nastudování podkladů dle potřeb a pokynů klienta.

Cena za službu
od 3630 Kč 3000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o převodu nemovitosti

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché kupní nebo darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovité věci (pozemku, stavby, jednotky) na základě podkladů od klienta a podle jeho pokynů a přání.

Doplňkové služby se platí nad rámec základní služby.

Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info
Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Vypracování nezbytné dokumentace pro přeměnu (fúzi, rozdělení, změnu právní formy) a další asistence, případně kompletní zajištění přeměny na základě plných mocí, včetně zastoupení u notáře a plnění notifikačních povinností.

Cena nezahrnuje související poplatky, zejména notářské poplatky, a případně také odměnu znalce. Jedná se o právní službu. Účetní dokumentaci, seznamy přecházejících majetkových položek a další obdobné podklady zajišťuje v součinnosti s advokátní kanceláří klient.

Cena za službu
od 30250 Kč 25000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o dílo s generálním dodavatelem

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava smlouvy o zhotovení větší nebo jinak náročnější stavby pro tzv. generálního dodavatele, který zaštiťuje celý proces výstavby. 

Smlouva zahrnuje veškerá významná ujednání smluv pro stavební práce a dále úpravu specifickou pro generální dodavatele – pravidla subdodávek, koordinace zhotovitelů, prováděcí dokumentace, harmonogram projektu, kontrolní dny, veřejnoprávní povinnosti (BOZP, požární ochrana).

Cena za službu
od 16940 Kč 14000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Pronájem komerčních prostor

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) prostor sloužících k podnikání obsahující typická ujednání pro oblast komerčních nájmů.

Cena za službu
od 7260 Kč 6000 Kč bez DPH
Více info