OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Opava Praha Brno
Konzultace zdarma
6+ let v oboru

Pronájem komerčních prostor

Příprava smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) prostor sloužících k podnikání obsahující typická ujednání pro oblast komerčních nájmů.

 • Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání
  Příprava VZOROVÉ smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) prostor sloužících k podnikání obsahující typická ujednání pro oblast komerčních nájmů. Vhodné pro krátkodobé a jednodušší nájemní vztahy. Konzultace smlouvy v rozsahu 1 hod.

  7,260 Kč

  6,000 Kč bez DPH

 • Smlouva na dlouhdobý pronájem komerčních prostor
  Rozšíření VZOROVÉ smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) komerčních prostor o ujednání vhodná pro dlouhodobé nebo finančně náročné pronájmy. Vzor bude zahrnovat úpravu řešení stavebních úprav (fit-out), technického zhodnocení nemovitosti, pravidla pro rozúčtování nákladů na služby a zvláštní ujednání pro multifunkční budovy (např. zákaz konkurence, rent free). Konzultace smlouvy v rozsahu 2 hod.

  + 7,260 Kč

  6,000 Kč bez DPH

 • Smlouva o nájmu prostor určených k podnikání na míru
  Úprava smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) konkrétních komerčních prostor upravená dle požadavků klienta. Služba zahrnuje následnou revizi, možnost konzultace a související jednání s protistranou v rozsahu 1 hod.

  + 2,420 Kč

  2,000 Kč bez DPH

 • Smlouva na dlouhodobý pronájem komerčních prostor na míru
  Úprava smlouvy o nájmu (nebo podnájmu) konkrétních komerčních prostor upravená dle požadavků klienta. Služba zahrnuje následnou revizi, možnost konzultace a jednání s protistranou v rozsahu 2 hod.

  + 7,260 Kč

  6,000 Kč bez DPH

 • Překlad do angličtiny
  Pro základní verzi smlouvy

  + 2,420 Kč

  2,000 Kč bez DPH

 • Překlad do angličtiny
  Pro smlouvu na dlouhodobý pronájem

  + 7,260 Kč

  6,000 Kč bez DPH

Pokud jste si nevybrali z nabízených variant nebo si nejste jistí, můžete specifikovat svoji situaci v následujícím kroku. Pokud jste si vybrali, můžete na variantu ve zprávě odkázat. Poptávka není závazná.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatně službu, která zhruba odpovídá Vaší situaci. Výběr služby není nutností.

2

Popište nám Vaši situaci, vyplňte kontaktní formulář online během chvilky. Nejedná se o   závaznou objednávku.

3

Vyčkejte na odpověď od Vámi oslovené kanceláře či advokáta. Ozve se Vám na e-mail.

Podobné služby od stejné advokátní kanceláře

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o převodu nemovitosti

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché kupní nebo darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovité věci (pozemku, stavby, jednotky) na základě podkladů od klienta a podle jeho pokynů a přání.

Doplňkové služby se platí nad rámec základní služby.

Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o nájmu bytu

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava smlouvy o nájmu nebo podnájmu bytu v podobě vzoru s návodnými komentáři k doplnění nebo na míru. Služba zahrnuje konzultace a revize.

Cena za službu
od 3630 Kč 3000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva s projektantem nebo architektem

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava smlouvy o dílo speciálně upravené pro projekční práce zahrnující úpravu duševního vlastnictví a doplňující povinnosti v souvislosti se stavebním řízením a součinností při realizaci (autorský dozor).

Cena za službu
od 12100 Kč 10000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti (SOSB)

Opava Praha Brno 6+ let v oboru

Příprava smlouvy o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti ve formě vzoru s návodnými komentáři k finalizaci nebo na míru. Vhodné i pro developerské projekty.

V případě smluv na bytové jednotky s ohledem na složitost pravidel a možnost chyb v popisu jednotky velmi doporučujeme smlouvu na míru.

Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

Podobné služby od dalších advokátních kanceláří

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Koupě/prodej nemovitosti s advokátní úschovou

Český Těšín

Služba zahrnuje sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, zastupování v řízení před katastrálním úřadem na základě plné moci, vyřízení veškeré administrativy a korespondence s katastrálním úřadem. V případě požadavku klienta bude zajištěna advokátní úschova kupní ceny, jejíž vyplacení je vázáno na řádný zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí a splnění dalších dohodnutých podmínek.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kupní smlouva na nemovitou věc - kompletní balíček

Praha Kolín

Kompletní balíček zarhnuje následující:

 • sepis standardizované kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, návrhu na vklad a předávacího protokolu;
 • realizaci advokátní úschovy včetně splnění všech povinností schovatele dle AML zákona;
 • 1 schůzku v advokátní kanceláři;
 • podpis smluvní dokumentace včetně úředního ověření podpisů účastníků na kupních smlouvách, případně zástavních smlouvách;
 • podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu a zastoupení v katastrálním řízení;
 • vyhotovení nového listu vlastnictví;
 • 90 minut dodatečných prací - typicky na vypořádání připomínek smluvních stran k textaci zaslaných draftů smluvní dokumentace.
Detail kanceláře
Cena za službu
od 18138 Kč 14990 Kč bez DPH
Více info

Legalio, advokátní kancelář, s.r.o.

Nákup a prodej nemovitostí od A do Z

Praha Brno

Nabízíme kompletní právní služby zahrnující všechny potřebné úkony k prodeji či nákupu nemovitostí. Pro klienty ze zahraničí je zde možnost poskytnutí právních služeb v angličtině.

Zkonzultujeme, poradíme a připravíme pro Vás:

 • rezervační smlouvu
 • kupní smlouvu
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • samozřejmostí je i advokátní úschova, včetně lustrace protistrany

Lze se také dohodnout na využití některé z výše uvedených služeb samostatně.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 18150 Kč 15000 Kč bez DPH
Více info

Legalio, advokátní kancelář, s.r.o.

Transformace bytového družstva do SVJ

Praha Brno

Služba zahrnuje přípravu dokumentů, které jsou k transformaci potřeba.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 84700 Kč 70000 Kč bez DPH
Více info