OTIDEA LEGAL s.r.o.

Praha Brno
Konzultace zdarma
13+ let v oboru

Zastupování v soudním řízení

Zastoupení se může týkat kterékoli soukromoprávní oblasti, např. vymáhání pohledávky, spory o vady nemovitosti či movité věci (např. automobilu), o platnosti výpovědi z nájmu, osobnostní spory, dědické spory či spory v rámci SVJ / bytových družstev.

Na základě individuálního posouzení navrhneme strategii či více možností strategie v soudním řízení, včetně predikce možného úspěchu ve věci. Kompletně zastoupíme v soudním řízení, včetně účasti na soudních jednáních nebo případných pokusech o mimosoudní dohodu. Připravíme potřebná písemná podání (žaloba, vyjádření, odvolání atd.).

  • 5 hodin právních služeb
    V balíčku je 5 hodin právních služeb. Cena za balíček činí 9.000,- Kč + DPH, tj. 10.890,- Kč vč. DPH. Služby nad rámec balíčku poskytujeme v hodinové sazbě 2.000,- Kč + DPH, tj. 2.420,- Kč vč. DPH.

    10,890 Kč

    9,000 Kč bez DPH

Pokud jste si nevybrali z nabízených variant nebo si nejste jistí, můžete specifikovat svoji situaci v následujícím kroku. Pokud jste si vybrali, můžete na variantu ve zprávě odkázat. Poptávka není závazná.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatně službu, která zhruba odpovídá Vaší situaci. Výběr služby není nutností.

2

Popište nám Vaši situaci, vyplňte kontaktní formulář online během chvilky. Nejedná se o   závaznou objednávku.

3

Vyčkejte na odpověď od Vámi oslovené kanceláře či advokáta. Ozve se Vám na e-mail.

Podobné služby od stejné advokátní kanceláře

Praha Brno 13+ let v oboru

Na základě individuálního posouzení navrhneme strategii či více možností strategie obhajoby. Zastoupíme při podání vysvětlení, výpovědi, v soudním řízení a při dalších úkonech trestního řízení. Připravíme písemná podání (návrhy, stížnosti, odvolání atd.).

V balíčku je 10 hodin právních služeb. Cena za balíček činí 18.000,- Kč + DPH, tj. 21.780,- Kč vč. DPH. Služby nad rámec balíčku poskytujeme v hodinové sazbě 2.000,- Kč + DPH, tj. 2.420,- Kč vč. DPH.

Cena za službu
od 21780 Kč 18000 Kč bez DPH
Více info
Praha Brno 13+ let v oboru

Příprava prohlášení vlastníka na míru, přizpůsobeného konkrétní situaci, s potřebnými komentáři / vysvětlením. Možnost individuální konzultace návrhu prohlášení vlastníka v rozsahu jedné hodiny a příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Cena za službu
od 12100 Kč 10000 Kč bez DPH
Více info

OTIDEA LEGAL s.r.o.

Darování nemovitosti

Praha Brno 13+ let v oboru

Připravíme darovací smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud je třeba, zajistíme i zřízení věcného břemene (např. doživotního užívání). V případě uzavření smlouvy v naší kanceláři zdarma zajistíme úřední ověření podpisů.

Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info
Praha Brno 13+ let v oboru

Součástí balíčku jsou komplexní právní služby týkající se SVJ a bytových družstev. Ať jde o korporátní záležitosti, zajištění řádného svolání a průběhu shromáždění či členských schůzí, řešení problematických členů SVJ / nájemců, právní podpora při rekonstrukcích či stavebních úpravách (vztahy s dodavateli, zastoupení před stavebním úřadem), zastupování v soudních řízeních či jakákoli jiná problematika chodu SVJ či bytových družstev.

Cena za službu
od 10890 Kč 9000 Kč bez DPH
Více info

Podobné služby od dalších advokátních kanceláří

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Koupě/prodej nemovitosti s advokátní úschovou

Český Těšín

Služba zahrnuje sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, zastupování v řízení před katastrálním úřadem na základě plné moci, vyřízení veškeré administrativy a korespondence s katastrálním úřadem. V případě požadavku klienta bude zajištěna advokátní úschova kupní ceny, jejíž vyplacení je vázáno na řádný zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí a splnění dalších dohodnutých podmínek.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Vymáhání pohledávky v Polsku

Český Těšín

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území Polské republiky (například dodání zboží na základě kupní smlouvy, poskytnutí služby, zápůjčka, provedení díla, nárok ze směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody

Detail kanceláře
Cena za službu
od 9680 Kč 8000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Vymáhání pohledávky v České republice

Český Těšín

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území České republiky (například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 7260 Kč 6000 Kč bez DPH
Více info
Český Těšín

Zpracování přihlášky pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem do insolvenčního řízení a zastupování v tomto řízení (pohledávka vzniklá například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně). U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 6050 Kč 5000 Kč bez DPH
Více info