JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Český Těšín

Převod obchodního podílu/akcií ve společnosti

Příprava převodu obchodního podílu/ akcií ve společnosti. Součástí služby je ověření podpisů stran a zastupování společnosti v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku.

 • Kompletní příprav převodu podílu/ akcií ve společnosti

  6,050 Kč

  5,000 Kč bez DPH

Pokud jste si nevybrali z nabízených variant nebo si nejste jistí, můžete specifikovat svoji situaci v následujícím kroku. Pokud jste si vybrali, můžete na variantu ve zprávě odkázat. Poptávka není závazná.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatně službu, která zhruba odpovídá Vaší situaci. Výběr služby není nutností.

2

Popište nám Vaši situaci, vyplňte kontaktní formulář online během chvilky. Nejedná se o   závaznou objednávku.

3

Vyčkejte na odpověď od Vámi oslovené kanceláře či advokáta. Ozve se Vám na e-mail.

Podobné služby od stejné advokátní kanceláře

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Založení společnosti s r.o.

Český Těšín

Příprava navrhovaného znění společenské smlouvy dle individuálních potřeb klienta a konzultace zvoleného názvu firmy. Příprava všech dokumentů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. V případě potřeby lze všechny služby zajistit na základě plné moci bez osobní účasti u notáře a dalších orgánů.

Cena za službu
od 8470 Kč 7000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Založení společnosti s.r.o. v Polsku

Český Těšín

Komplexní služba založení společnosti s ručením omezeným v Polsku. Založení společnosti podle polského práva na klíč včetně doporučení ověřených poskytovatelů sídla a účetně-daňových služeb komunikujících v českém jazyce.

Služba obsahuje přípravu navrhovaného znění společenské smlouvy dle individuálních potřeb klienta a konzultace zvoleného názvu firmy včetně vysvětlení jednotlivých institutů polského práva v českém jazyce. Dále je součástí služby příprava všech dokumentů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. V případě potřeby lze všechny služby zajistit na základě plné moci bez osobní účasti u notáře a dalších orgánů v Polsku.

Cena za službu
od 24200 Kč 20000 Kč bez DPH
Více info

Podobné služby od dalších advokátních kanceláří

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným (SRO)

Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Příprava společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a souvisejících dokumentů dle instrukcí klienta. Rešerše "obsazenosti" zvoleného názvu.

Služba zahrnuje přípravu:

 • rozhodnutí jednatele o umístění sídla společnosti;
 • souhlas s umístěním sídla společnosti
 • souhlasy a čestná prohlášení společníků a členů orgánů pro zápis do OR
 • prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • VZOR žádostIi o založení dokumentů do sbírky listin OR
 • návrh na zápis do evidence skutečných majitelů.

Je možné zahrnout také další části procesu vzniku s.r.o., včetně zajištění sepsání notářského zápisu, zápisu do obchodního rejstříku, otevření bankovního účtu pro složení základního kapitálu a vyřízení živnostenského oprávnění (živnost volná). Služba nezahrnuje související náklady, zejména soudní a notářské poplatky

Detail kanceláře
Cena za službu
od 8470 Kč 7000 Kč bez DPH
Více info
Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Vypracování nezbytné dokumentace pro přeměnu (fúzi, rozdělení, změnu právní formy) a další asistence, případně kompletní zajištění přeměny na základě plných mocí, včetně zastoupení u notáře a plnění notifikačních povinností.

Cena nezahrnuje související poplatky, zejména notářské poplatky, a případně také odměnu znalce. Jedná se o právní službu. Účetní dokumentaci, seznamy přecházejících majetkových položek a další obdobné podklady zajišťuje v součinnosti s advokátní kanceláří klient.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 30250 Kč 25000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Právní poradenství při akvizici

Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Služba zahrnuje úvodní konzultaci s klientem, jejímž cílem by mělo být objasnění a doporučení formy akvizice – nabytí právnické osoby (share deal), nabytí majetku (asset deal) nebo přeměna. Na základě informací od klienta připravíme základní verzi rámcové (řídící) smlouvy na realizaci akvizice.

Možnost právního poradenství týkajícího se transakce v rozsahu 4 hod.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 30250 Kč 25000 Kč bez DPH
Více info

Legalio, advokátní kancelář, s.r.o.

Transformace bytového družstva do SVJ

Praha Brno

Služba zahrnuje přípravu dokumentů, které jsou k transformaci potřeba.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 84700 Kč 70000 Kč bez DPH
Více info