JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Český Těšín

Vymáhání pohledávky v České republice

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území České republiky (například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

 • U pohledávky do 300.000 Kč - Předsoudní fáze
  Předsoudní fáze zahrnuje základní právní posouzení skutkového stavu věci, lustraci dlužníka ve veřejných rejstřících, předběžné posouzení solventnosti dlužníka dle evidence exekucí, katastru nemovitostí a veřejných rejstříků, předžalobní výzvu.

  7,260 Kč

  6,000 Kč bez DPH

 • U pohledávky do 300.000 Kč - Předsoudní fáze + podání žaloby k soudu (návrhu na vydání platebního rozkazu)

  + 4,840 Kč

  4,000 Kč bez DPH

Pokud jste si nevybrali z nabízených variant nebo si nejste jistí, můžete specifikovat svoji situaci v následujícím kroku. Pokud jste si vybrali, můžete na variantu ve zprávě odkázat. Poptávka není závazná.

Jak na to?

1

Vyberte si bezplatně službu, která zhruba odpovídá Vaší situaci. Výběr služby není nutností.

2

Popište nám Vaši situaci, vyplňte kontaktní formulář online během chvilky. Nejedná se o   závaznou objednávku.

3

Vyčkejte na odpověď od Vámi oslovené kanceláře či advokáta. Ozve se Vám na e-mail.

Podobné služby od stejné advokátní kanceláře

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Koupě/prodej nemovitosti s advokátní úschovou

Český Těšín

Služba zahrnuje sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, zastupování v řízení před katastrálním úřadem na základě plné moci, vyřízení veškeré administrativy a korespondence s katastrálním úřadem. V případě požadavku klienta bude zajištěna advokátní úschova kupní ceny, jejíž vyplacení je vázáno na řádný zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí a splnění dalších dohodnutých podmínek.

Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Vymáhání pohledávky v Polsku

Český Těšín

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území Polské republiky (například dodání zboží na základě kupní smlouvy, poskytnutí služby, zápůjčka, provedení díla, nárok ze směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody

Cena za službu
od 9680 Kč 8000 Kč bez DPH
Více info
Český Těšín

Zpracování přihlášky pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem do insolvenčního řízení a zastupování v tomto řízení (pohledávka vzniklá například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně). U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

Cena za službu
od 6050 Kč 5000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Náhrada nemajetkové újmy (škody) na zdraví

Český Těšín

Pro oběti dopravních nehod, pracovních úrazů, trestných činů a jiných událostí nabízíme právní služby související s uplatněním jejich nároků.

Služba zahrnuje právní posouzení výše a oprávněnosti nároku, uplatnění nároku vůči škůdci nebo pojišťovně a zastupování v případném navazujícím soudním řízení. V této oblasti spolupracujeme se soudními znalci z oboru zdravotnictví - odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

Cena za službu
od 2001 Kč 1653 Kč bez DPH
Více info

Podobné služby od dalších advokátních kanceláří

Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Registrace ochranné známky

Praha Kolín

V ceně balíčku jsou zahrnuty všechny úkony nutné pro úspěšnou registraci ochranné známky platné pro Českou republiku nebo pro celou Evropskou unii.

Služba zahrnuje

 • Úvodní konzultaci;
 • Přezkum způsobilosti ochranné známky k registraci;
 • Zatřídění dle mezinárodního třídění výrobků a služeb;
 • Podání přihlášky ochranné známky;
 • Zastoupení před úřadem v průběhu registračního řízení;
 • Finální převzetí a předání registračního certifikátu.
Detail kanceláře
Cena za službu
od 7260 Kč 6000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Kupní smlouva na movitou věc

Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché smlouvy o koupi movité věci. Služba zahrnuje konzultaci, přeádní a nastudování podkladů dle potřeb a pokynů klienta.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 3630 Kč 3000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Darovací smlouva na movitou věc

Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché smlouvy o darování movité věci.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 3630 Kč 3000 Kč bez DPH
Více info

OK LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Smlouva o převodu nemovitosti

Opava Praha Brno 5+ let v oboru

Sepsání nebo kontrola jednoduché kupní nebo darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod nemovité věci (pozemku, stavby, jednotky) na základě podkladů od klienta a podle jeho pokynů a přání.

Doplňkové služby se platí nad rámec základní služby.

Detail kanceláře
Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info