OTIDEA LEGAL s.r.o.

Praha Brno Konzultace zdarma 12+ let v oboru

Přehled

První konzultace do 30 minut zdarma
Rychlá odezva - odpovíme zpravidla do 2 pracovních dnů
Operativnost a přizpůsobení se klientovi

Popis advokátní kanceláře

Jsme právníci zaměření na praktická a srozumitelná řešení. Špičkový právní servis je pro nás samozřejmostí, to však v mnoha případech nestačí. Naši klienti vědí, že umíme pochopit jejich potřeby a přání a podle nich navrhovat řešení. Proto se k nám rádi vracejí. Naší vizí je budovat s klienty dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. 

V advokacii se pohybujeme více než 11 let. Působíme zejména v Praze a Brně, nicméně poskytujeme právní služby klientům z celé republiky.

Hovoříme

Česky Anglicky

Kontaktní informace

Web:
Zobrazit adresu webu
Email:
Zobrazit email

Hodinová sazba

2,420 Kč

Standardní sazba
2,000 Kč bez DPH

Publikace

Hrozí hromadné rušení obchodních korporací? (str. 58) 2021-11-01 Odkaz na článek
Firmy musí investovat do píšťalek (str. 52) 2021-10-01 Odkaz na článek
Právní služby
Praha Brno 12+ let v oboru

Na základě individuálního posouzení navrhneme strategii či více možností strategie obhajoby. Zastoupíme při podání vysvětlení, výpovědi, v soudním řízení a při dalších úkonech trestního řízení. Připravíme písemná podání (návrhy, stížnosti, odvolání atd.).

V balíčku je 10 hodin právních služeb. Cena za balíček činí 18.000,- Kč + DPH, tj. 21.780,- Kč vč. DPH. Služby nad rámec balíčku poskytujeme v hodinové sazbě 2.000,- Kč + DPH, tj. 2.420,- Kč vč. DPH.

Cena za službu
od 21780 Kč 18000 Kč bez DPH
Více info
Praha Brno 12+ let v oboru

Zastoupení se může týkat kterékoli soukromoprávní oblasti, např. vymáhání pohledávky, spory o vady nemovitosti či movité věci (např. automobilu), o platnosti výpovědi z nájmu, osobnostní spory, dědické spory či spory v rámci SVJ / bytových družstev.

Na základě individuálního posouzení navrhneme strategii či více možností strategie v soudním řízení, včetně predikce možného úspěchu ve věci. Kompletně zastoupíme v soudním řízení, včetně účasti na soudních jednáních nebo případných pokusech o mimosoudní dohodu. Připravíme potřebná písemná podání (žaloba, vyjádření, odvolání atd.).

Cena za službu
od 10890 Kč 9000 Kč bez DPH
Více info

OTIDEA LEGAL s.r.o.

Darování nemovitosti

Praha Brno 12+ let v oboru

Připravíme darovací smlouvu a návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud je třeba, zajistíme i zřízení věcného břemene (např. doživotního užívání). V případě uzavření smlouvy v naší kanceláři zdarma zajistíme úřední ověření podpisů.

Cena za službu
od 4840 Kč 4000 Kč bez DPH
Více info
Praha Brno 12+ let v oboru

Součástí balíčku jsou komplexní právní služby týkající se SVJ a bytových družstev. Ať jde o korporátní záležitosti, zajištění řádného svolání a průběhu shromáždění či členských schůzí, řešení problematických členů SVJ / nájemců, právní podpora při rekonstrukcích či stavebních úpravách (vztahy s dodavateli, zastoupení před stavebním úřadem), zastupování v soudních řízeních či jakákoli jiná problematika chodu SVJ či bytových družstev.

Cena za službu
od 10890 Kč 9000 Kč bez DPH
Více info
Praha Brno 12+ let v oboru

Příprava prohlášení vlastníka na míru, přizpůsobeného konkrétní situaci, s potřebnými komentáři / vysvětlením. Možnost individuální konzultace návrhu prohlášení vlastníka v rozsahu jedné hodiny a příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Cena za službu
od 12100 Kč 10000 Kč bez DPH
Více info