JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Český Těšín

Popis advokátní kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb zaměřených na komplexní řešení problémů klientů včetně zastupování klientů před českými i polskými soudy. Preferujeme moderní advokátní přístup zaměřený na přímou a srozumitelnou komunikaci bez nepotřebného právního balastu.

Spolupracujeme s řadou odborníků v České republice i v zahraničí, máme ve svém týmu mimo jiné insolvenčního správce i mediátora. Sídlem kanceláře je Český Těšín, nicméně díky moderním technologiím a široké sítí spolupracujících právníků poskytujeme právní služby na území celé České republiky i Polska.

Právní služby poskytujeme v českém, polském a anglickém jazyce v rámci českého i polského právního řádu.

Hovoříme

Česky Polsky Anglicky

Kontaktní informace

Web:
Zobrazit adresu webu
Tel:
Zobrazit telefonní číslo
Email:
Zobrazit email

Hodinová sazba

1,936 Kč

Standardní sazba
1,600 Kč bez DPH
Právní služby

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Vymáhání pohledávky v České republice

Český Těšín

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území České republiky (například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

Cena za službu
od 7260 Kč 6000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Vymáhání pohledávky v Polsku

Český Těšín

Vymáhání pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem na území Polské republiky (například dodání zboží na základě kupní smlouvy, poskytnutí služby, zápůjčka, provedení díla, nárok ze směnky a podobně).

U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody

Cena za službu
od 9680 Kč 8000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Založení společnosti s.r.o. v Polsku

Český Těšín

Komplexní služba založení společnosti s ručením omezeným v Polsku. Založení společnosti podle polského práva na klíč včetně doporučení ověřených poskytovatelů sídla a účetně-daňových služeb komunikujících v českém jazyce.

Služba obsahuje přípravu navrhovaného znění společenské smlouvy dle individuálních potřeb klienta a konzultace zvoleného názvu firmy včetně vysvětlení jednotlivých institutů polského práva v českém jazyce. Dále je součástí služby příprava všech dokumentů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku. V případě potřeby lze všechny služby zajistit na základě plné moci bez osobní účasti u notáře a dalších orgánů v Polsku.

Cena za službu
od 24200 Kč 20000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Převod obchodního podílu/akcií ve společnosti

Český Těšín

Příprava převodu obchodního podílu/ akcií ve společnosti. Součástí služby je ověření podpisů stran a zastupování společnosti v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku.

Cena za službu
od 6050 Kč 5000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Náhrada nemajetkové újmy (škody) na zdraví

Český Těšín

Pro oběti dopravních nehod, pracovních úrazů, trestných činů a jiných událostí nabízíme právní služby související s uplatněním jejich nároků.

Služba zahrnuje právní posouzení výše a oprávněnosti nároku, uplatnění nároku vůči škůdci nebo pojišťovně a zastupování v případném navazujícím soudním řízení. V této oblasti spolupracujeme se soudními znalci z oboru zdravotnictví - odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

Cena za službu
od 2001 Kč 1653 Kč bez DPH
Více info
Český Těšín

Zpracování přihlášky pohledávky s jednoduchým skutkovým a právním základem do insolvenčního řízení a zastupování v tomto řízení (pohledávka vzniklá například na základě kupní smlouvy, dodání zboží, poskytnutí služby, zápůjčky, směnky a podobně). U pohledávky nad 300.000 Kč bude cena přiměřeně navýšena dle individuální dohody.

Cena za službu
od 6050 Kč 5000 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Koupě/prodej nemovitosti s advokátní úschovou

Český Těšín

Služba zahrnuje sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, zastupování v řízení před katastrálním úřadem na základě plné moci, vyřízení veškeré administrativy a korespondence s katastrálním úřadem. V případě požadavku klienta bude zajištěna advokátní úschova kupní ceny, jejíž vyplacení je vázáno na řádný zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí a splnění dalších dohodnutých podmínek.

Cena za službu
od 5445 Kč 4500 Kč bez DPH
Více info

JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners

Založení společnosti s r.o.

Český Těšín

Příprava navrhovaného znění společenské smlouvy dle individuálních potřeb klienta a konzultace zvoleného názvu firmy. Příprava všech dokumentů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. V případě potřeby lze všechny služby zajistit na základě plné moci bez osobní účasti u notáře a dalších orgánů.

Cena za službu
od 8470 Kč 7000 Kč bez DPH
Více info